วิธีถอดเล็บเจลด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งร้าน

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ กรรไกรตัดเล็บ เครื่องเจียเล็บ ตะไบหยาบ ตะไบขัดเงา ออยล์บำรุงเล็บ วิธีถอดเล็บเจล 1. ใช้กรรไกรตัดเล็บเจล (หรือกรรไกรตัดเล็บอันธรรมดาก็ได้ แต่อาจจะลำบากหน่อย เพราะไม่ได้ออกแบบมาให้ตัดเล็บเจล) ตัดเล็บเจลให้สั้นลง 2. ใช้เครื่องเจียเล็บ ค่อยๆ เจียไปบนเล็บเจลที่ต้องการเอาออก โดยให้เจียเบาๆ แค่ผิวๆ ระวังโดนเนื้อเล็บจริง ไม่ต้องเอาออกทั้งหมดในขั้นตอนนี้ เพราะสามารถเอาออกเพิ่มได้ในขั้นตอนต่อไป 3. ใช้ตะไบหยาบ ตะไบเจลส่วนที่เหลือบนหน้าเล็บออก ตะไบเบาๆ อย่าหนักมือ จะได้ไม่โดนเนื้อเล็บจริง 4. ให้ใช้ตะไบละเอียดสำหรับขัดเงา ตะไบหน้าเล็บให้ครบทุกนิ้ว 5. จากนั้นก็ตะไบแต่งทรงเล็บจริงที่เหลืออยู่ให้เป็นทรงตามต้องการ 6. ใช้ออยล์บำรุงเล็บลงที่โคนเล็บเพื่อบำรุง และตะไบให้ทั่วหน้าเล็บเพื่อให้ขึ้นเงา แค่นี้ก็ได้เล็บสวยสุขภาพดีกลับมาแบบไม่ต้องไปถอดเจลที่ร้านแล้วค่า ใครต่อเล็บบ่อยๆ ก็ลองฝึกดู เผื่อไม่มีเวลาไปร้านแล้วอยากถอดเล็บเจล